Služby

Zakázkové vzdělávání, poradenství, akreditované programy

 1. motivační programy
 2. rozvoj soft skills (měkkých dovedností)
 3. sociální programy
 4. základy podnikání
 5. prezentační obchodní dovednosti
 6. marketing
 7. administrativní práce
 8. základy obsluhy PC
 9. ekonomika

Podnikatelský servis

 1. účetnictví
 2. daňová evidence
 3. mzdy a personalistika
 4. daňové a ekonomické poradenství
 5. zpracování podnikatelských záměrů začínajícím podnikatelům

 

Socioekonomické analýzy

 

Sociologická šetření 

 

 

 Akreditované rekvalifikační programy

 

Realizace projektů

Právě realizované projekty :   

Cesta ke sladění pracovního a rodinného života

POMOC při cestě do práce

STOP odlivu mladých rodin z venkonvských oblastí

Poradenství - kompetence k podnikání 

Ukončené projekty:

"Se sousedy k vzdělávání", "Školení pro zemědělské podnikatele" v rámci Programu Rozvoje Venkova ČR, části veřejné zakázky v projektech: "Cesta do práce v Jihočeském kraji", "Dobrá práce v Jihočeském kraji", "Leadership pro pedagogické pracovníky", "Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí", "Získej praxi", Zajištění rekvalifikačních kurzů podnikatelské líhně" (v Olomouci) a rekvalifikační kurzy, poradenskou činnost pro Úřady práce v ČR a veřejnost,

"Integrace cizinců na trh práce", "Inspirujeme ženy k podnikání", "Vzděláváním k rozvoji společnosti", "Podpora rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji", Krok správnou cestou v Jihočeském kraji,

"Příprava na práci v Jihočeském kraji", "Konference zemědělských podnikatelů" v rámci Programu Rozvoje Venkova ČR a realizace části veřejné zakázky v projektech "Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům", "Najdi si práci v Jihočeském kraji", "Návrat do práce v Jihočeském kraji" a "Integrace sociálně znevýhodněných občanů mikroregionu Prachaticko