Služby

Zakázkové vzdělávání, poradenství, akreditované programy

 1. motivační programy
 2. rozvoj soft skills (měkkých dovedností)
 3. sociální programy
 4. základy podnikání
 5. prezentační obchodní dovednosti
 6. marketing
 7. administrativní práce
 8. základy obsluhy PC
 9. ekonomika

Podnikatelský servis

 1. účetnictví
 2. daňová evidence
 3. mzdy a personalistika
 4. zajištění daňového a ekonomického poradenství - prostřednictvím Ing. Vladimíra Brůha, DP ev.č. 2264
 5. zpracování podnikatelských záměrů začínajícím podnikatelům

 

Socioekonomické analýzy a Sociologická šetření

 

 Akreditované rekvalifikační programy

 

 Realizace projektů

Právě realizované projekty a veřejné zakázky :   

LB - Poradenské činnosti pro ÚP ČR - Krajskou pobočku v Liberci III.

Poradenství ve Středočeském kraji 2018-21 II     

Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj III.

Poradenství - kompetence k podnikání 

 

Ukončené projekty:

Moderní muž ,                                                                                   Cesta ke sladění pracovního a rodinného života                    POMOC při cestě do práce                                                          STOP odlivu mladých rodin z venkonvských oblastí                  Poradenství - kompetence k podnikání                            Vzdělaná firma

"Se sousedy k vzdělávání", "Školení pro zemědělské podnikatele" v rámci Programu Rozvoje Venkova ČR, části veřejné zakázky v projektech: "Cesta do práce v Jihočeském kraji", "Dobrá práce v Jihočeském kraji", "Leadership pro pedagogické pracovníky", "Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí", "Získej praxi", Zajištění rekvalifikačních kurzů podnikatelské líhně" (v Olomouci) a rekvalifikační kurzy, poradenskou činnost pro Úřady práce v ČR a veřejnost, "Integrace cizinců na trh práce", "Inspirujeme ženy k podnikání", "Vzděláváním k rozvoji společnosti", "Podpora rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji", Krok správnou cestou v Jihočeském kraji,

"Příprava na práci v Jihočeském kraji", "Konference zemědělských podnikatelů" v rámci Programu Rozvoje Venkova ČR a realizace části veřejné zakázky v projektech "Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům", "Najdi si práci v Jihočeském kraji", "Návrat do práce v Jihočeském kraji" a "Integrace sociálně znevýhodněných občanů mikroregionu Prachaticko