Školení pro zemědělské podnikatele

prvfinal.jpg

Projekt „Školení pro zemědělské podnikatele“, reg.číslo 13/018/1310b/231/000772

V rámci projektu proběhne 7 seminářů, kterých se zúčastní vždy 20 posluchačů. Výsledkem bude 140 proškolených osob. Téma přednášek se bude týkat administrace nových investičních opatření PRV, zásady rostlinné výroby s ohledem na obsah účinných látek v produkci, optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku, kontroly podmíněnosti a budoucí programovací období, ZSP a dopad na konkurenceschopnost. Po každé akci bude následovat prohlídka porostů s odborným výkladem. Každý účastník si odnese Osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Datum a místo konání seminářů:

8.10.2013        Špejchar klub, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

17.10.2013      Špejchar klub, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

7.11.2013        Špejchar klub, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou              

21.11.2013     Špejchar klub, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

6.3.2014          Špejchar klub, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

20.3.2014        Špejchar klub, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou               

17.4.2014        Školicí středisko JCB TOKO AGRI, Průmyslová 245, 373 82 Boršov nad Vltavou              

Sborník školení pro zemědělské podnikatele

 http://www.agroteam.cz/seminare/ke-stazeni


Důležité odkazy: www.strukturalni-fondy.cz, www.europa.eu, www.szif.cz, www.mze.cz