Vzdělaná firma

logo_opz_barevne.jpg

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005541

Název projektu:  Vzdělaná firma

 

Společnost ERUDICO s.r.o. zahájila realizaci vzdělávacího projektu „ Vzdělaná firma " který v průběhu 2 let  povede ke zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Náplní projektu je realizace vzdělávacího plánu, jehož cílem je zvýšení úrovně potřebných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti. Do projektu bude zapojeno minimálně 13 zaměstnanců.

Zahájení realizace : březen 2017

Ukončení realizace: březen 2019

Vzdělávání je realizováno  v těchto oblastech :

  • obecné IT
  • měkké a manažerské dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • účetní, ekonomické a právní kurzy.