Moderní muž

logo_opz_barevne.jpg

 

 

Moderní muž aneb zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003330

 

Projekt směřuje k podpoře sladění osobního pracovního života obou rodičů. Myšlenkou projektu je podpora aktivního otcovství, odstranění zažitých genderových stereotypů - žena = hospodyně,pečovatelka,       muž = ochránce a živitel. V rámci realizace projektu budou mužům díky vhodné kombinaci aktivit (semináře, kulaté stoly, osvěta, publikace, poradenství) představeny základní principy rovnosti a výhody jejich participace na výchově.

Výstupy projektu:    Metodika pro moderní rodinu

                                Evaluační zpráva

                                Zápisy z "Kulatých stolů"

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1.2.2017

Datum ukončení: 31.1.2019

 

 

Kontakt:                                                       

 

Mgr. Petra Frišová                                       

Erudico s.r.o.

Kněžskodvorská 2296/8a                                        

370 04 České Budějovice

 E-mail:

Mob: 724 233 691

Tel: 387 735 314

www.erudico.cz

www.facebook.com/erudico.cb

 

 

Projekt Moderní muž aneb zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce, Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003330 je v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.