Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

Číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/02.0030

Období realizace: 1.1.2012 - 30.6.2013

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na použití nových metod ve vzdělávání pro vytváření vzdělávacích programů ve venkovských oblastech se špatnou dopravní dostupností. Předmětem projektu je vývoj a pilotní ověření inovativních a moderně koncipovaných vzdělávacích programů určených pro ekonomicky aktivní obyvatele těchto oblastí (zaměstnanci, podnikatelé). Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny, která je znevýhodněná omezeným přístupem k dalšímu kvalitnímu vzdělávání. Vznikne mobilní poradenské centrum dalšího vzdělávání ve venkovských oblastech, které přispěje ke zmírnění těchto bariér. Pilotní vzdělávací programy vychází tematicky z aktuálních potřeb cílové skupiny (oborové jazykové kurzy, marketing, ekonomika) a zároveň naučí a seznámí lektory jak prostřednictvím nových výukových metod pracovat s touto skupinou účastníků dalšího vzdělávání. Výstupem projektu budou nově vytvořené programy dalšího vzdělávání na venkově. Programy budou po pilotním odzkoušení přístupné všem zájemcům z řad ekonomicky aktivních obyvatel venkovských oblastí.

Projekt probíhá v rámci globálního grantu 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočekém kraji – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Poskytovatelem grantu je Jihočeský kraj. Na realizaci projektu se podílí společnost ERUDICO s.r.o. a partner DAMACO Group s. r. o.

 http://www.vzdelanyvenkov.cz/

 

 

Nabídka vzdělávacích kurzů pro obyvatele v Jihočeském kraji

V rámci projektu  „Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí" byly vyvinuty kurzy,  které jsou zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomicky aktivních obyvatel venkovských regionů Jihočeského kraje. Více o projektu na www.vzdelanyvenkov.cz

Nabízíme následující kurzy:

Pro ekonomicky  aktivní obyvatele

Modul Rozvoj ekonomického uvažování

Modul Ekologický marketing

Modul Inovativní marketing

Modul Němčina v cestovním ruchu

Modul Němčina v podnikání

Modul Němčina ve zdravotnictví

 

Pro lektory

Metodika Rozvoj ekonomického uvažování

Metodika Ekologický marketing

Metodika Inovativní marketing

Metodika Němčina v cestovním ruchu

Metodika Němčina v podnikání

Metodika Němčina ve zdravotnictví

Modul Lektor - poradce

Modul Lektor - Tutor

 

Výuka probíhá formou prezenční výuky a e-learningu.

V případě zájmu a absolvování kurzu kontaktujte realizátory projektu:

DAMACO Group s.r.o.,  David Hondlík, ">, tel.: +420 777 332 871

ERUDICO s.r.o., Olga Brůhová, ">, tel.:  +420 606 641 783