Erudico s.r.o. je vzdělávací a poradenská společnost působící na území celé ČR. Náš pracovní interní i externí tým se opírá o odborné znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti.

Spolupráce s klienty je založena na profesionalitě, důvěře a dobrých vztazích.

Naším podnikatelským krédem je nalézt pro Vás řešení, které Vám usnadní profesní i osobní život.

 

 

Společnost ERUDICO s.r.o. realizuje projekt " Vzdělaná firma ", na který je poskytována finanční podpora EU.

 

Nabízíme služby jako je zakázkové vzdělávání, poradenství, motivační programy, rozvoj měkkých dovedností, sociální programy apod.
Pro firmy a podnikatele nabízíme vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství, zpracování podnikatelských záměrů.

V současné době realizujeme projekty: "Cesta ke sladění pracovního a rodinného života", "POMOC při cestě do práce", "STOP odlivu mladých rodin z venkovských oblastí",  "Školení pro zemědělské podnikatele" v rámci Programu Rozvoje Venkova ČR "Zajištění rekvalifikačních kurzů podnikatelské líhně" (v Olomouci) a rekvalifikační kurzy, poradenskou činnost pro Úřady práce v ČR a veřejnost. "Poradenství - kompetence k podnikání",  Bilanční diagnostiku v Plzeňském kraji                                                                                                                                                                                                

 

Nabídka vzdělávacích kurzů pro obyvatele v Jihočeském kraji                                                                                                                                                                                                                                            V rámci projektu  „Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí" byly vyvinuty kurzy,  které jsou zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomicky aktivních obyvatel venkovských regionů Jihočeského kraje. Více o projektu na http://www.vzdelanyvenkov.cz .  Výuka probíhá formou prezenční výuky a e-learningu. V případě zájmu a absolvování kurzu kontaktujte realizátory projektu. DAMACO Group s.r.o.,  David Hondlík, ">, tel.: +420 777 332 871, ERUDICO s.r.o., Olga Brůhová, ">, tel.:  +420 606 641 783

 

 

Nabídka vzdělávacích kurzů pro pracovníky cestovního ruchu ve Středočeském kraji                                                                                                                                                                                                 V rámci projektu ,,Podpora rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji" byly vyvinuty kurzy, které jsou zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Více o projektu na www.cestovníruch-erudico.cz  Výuka probíhá formou prezenční výuky a e-learningu. V případě zájmu o absolvování kurzu kontaktujte realizátory projektu: Mgr. Petra Frišová, , tel.: + 420 724 233 691