oplzzl_rgb.PNG

Číslo projektu: CZ.1.04./2.1.01/74.00163

Období realizace: 1.9.2012 - 31.12.2013

Poskytnutá dotace : 4 752 826,24 Kč

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání ve věku do 25 let s nedostatečnou pracovní praxí. Do projektových aktivit budou zapojeni především čerství absolventi středních škol s maturitní zkouškou. Projekt tak reaguje na zvýšený podíl této rizikové skupiny na počtu nezaměstnaných v důsledku dopadů ekonomické krize na trh práce. Dílčími specifickými cíli pak je stanovení potřeb klientů, nastavení individuálního plánu aktivit, zvýšení potřebných kompetencí účastníků prostřednictvím motivačních,vzdělávacích, poradenských aktivit, zajištění odborné praxe a pracovních ochutnávek a zprostředkování zaměstnání. Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci této cílové skupině. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem nástrojů směřujícím k podpoře úsilí cílové skupiny při získání udržitelného zaměstnání, odstranění handicapů spočívajících především v absenci pracovní praxe a rozvinutí pracovních návyků. Vybraní účastníci projektu projdou pracovní diagnostikou, motivačními aktivitami,modulovým vzdělávacím programem (Komunikační a prezentační dovednosti, Finanční gramotnost, ObsluhyPC -pokročilá), odbornou praxí a pracovními ochutnávkami a poradenstvím, zprostředkováním zaměstnání a podporou prac. míst. Individuální přístup ke klientům je zajištěn na základě diagnostiky individuálním plánem vzdělávacích aktivit a poradenstvím. Nedílnou součástí projektu jsou doprovodná opatření (stravné, cestovné, zdravotní prohlídky apod.), která umožňují plné zapojení cílové skupiny do projektových aktivit. Žadatel zajistí většinu aktivit projektu, pouze některé odborné činnosti budou zajištěny dodavatelsky. Projekt bude probíhat v 2 stejných cyklech (po 20 osobách). Výstupem projektu bude 40 podpořených osob. Účastníci projektu získají přímé pracovní uplatnění (minimálně 11 osob),odbornou praxi nebo zkušenost z pracovní ochutnávky. Projekt bude realizován ve Středočeském kraji, především v okrese Kladno.