Vzděláváním k rozvoji společnosti

 opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

 

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.3.40/02.0017

Období realizace: 2.9.2013 – 31.12.2014

 

Popis projektu:

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj vzdělanosti cílové skupiny pracovníků škol a školských zařízení za účelem posílení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím modernizace vzdělávání, jeho propojení do komplexního systému celoživotního učení. Cílem projektu je tak zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Mezi specifické cíle patří zejména podpora systému a forem dalšího vzdělávání CS, zvýšení dostupnosti, atraktivity a kvality nabídky dalšího vzdělávání pro CS, což ve svém důsledku přispěje k podpoře rozvoje a zvyšování kompetencí CS. Cílu projektu bude dosaženo dostatečnou nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů. Cílová skupina do projektu bude zapojena formou přímé účasti na kurzech.

Kurzy jsou kombinací klasického docházkového kurzu a e-learningového kurzu. Přístup do e-learningu bude pro cílové skupiny zdarma, a to i po skončení realizace projektu. Ke každému kurzu dostanou účastníci výukové materiály vč. pracovních listů. Také budou mít možnost online konzultace s lektory.

 

Výstupy projektu:

40 vzdělávacích kurzů a seminářů z oblastí, které odpovídají potřebám cílové skupiny

320 podpořených osob

19 nově vytvořených produktů (kurzů /seminářů)

 

Projekt probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Poskytovatelem grantu je Jihočeský kraj.