STOP genderovým nerovnostem ve venkovských oblastech

logo_opz_barevne.jpg

 

STOP genderovým nerovnostem ve venkovských oblastech

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011602

 

Společnost ERUDICO s.r.o. realizuje od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2022 projekt STOP genderovým nerovnostem ve venkovských oblastech.

 

Projekt je určen pro cílovou skupinu žen ohrožených na trhu v odlehlých venkovských oblastech s obtížnou dopravní dostupností, zejména pro ženy z obce Černá v Pošumaví.

 

Do projektu budou zapojeny ženy vedené na ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců, ženy ohrožené nezaměstnaností, ženy s dětmi mladšími 15 let, ženy s nízkou kvalifikací, ženy ve věku 55 - 64 let..

 

Projekt je zaměřen na podporu opatření, která směřují k odstranění genderové či vícečetné diskriminace na trhu práce a s tím spojené genderové diskriminace ve sféře soukromé ve venkovských oblastech se špatnou dopravní dostupností. Cílů bude dosaženo komplexní nabídkou aktivit, které kladou značný důraz na individuální přístup k CS. Projekt klade důraz na udržitelný ekonomický rozvoj na venkově, na zlepšování kvality života a v konečném důsledku zamezí odlivu obyvatel z venkovských oblastí.

 

 

Kontakt pro informace a přihlášení:                                                    

Erudico s.r.o.  

Olga Brůhová, koordinátor aktivit                                        

Kněžskodvorská 2296/8a                                         

370 04 České Budějovice

 

E-mail:  

Mob: 606 641 783

www.erudico.cz

www.facebook.com/erudico.cb

 

STOP genderovým nerovnostem ve venkovských oblastech CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011602

Projekt je spolufinancován v rámci Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.