Leadership pro pedagogické pracovníky

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

Číslo projektu: CZ.1.07./1.3.06/04.0037

Období realizace: 1.1.2012 - 31.12.2012

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení a zvýšení schopnosti pružněji se přizpůsobovat stále větším nárokům kladeným na pracovníky ve školství. Projekt je zaměřen na z vyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků základních a mateřských škol v souvislosti s jejich aktuálními potřebami ve výuce. Projektem dojde k vytvoření nových a moderně koncipovaných vzdělávacích kurzů, které vycházejí z aktuálních potřeb cílové skupiny (emoční inteligence, leadership pro pedagogy, výuka jazyků, nové metody výuky, environmentální osvěta a zdravý životní styl,). Vytvořené vzdělávací kurzy budou akreditovány MŠMT. Projekt je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Jihočeského kraje (Českobudějovicko), kteří budou v nově vytvořených kurzech proškoleni.

Projekt probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Poskytovatelem grantu je Jihočeský kraj. Na realizaci projektu se podílí společnost ERUDICO s.r.o. a partner DAMACO Group s. r. o.