Integrace cizinců na trh práce v Jihočeském kraji

oplzzl_rgb.PNG

 

Číslo projektu: CZ.1.04./3.3.05/75.00082

Období realizace: 1.10.2012 - 31.05.2014

Popis projektu:

V ČR je stálý zájem imigrantů a azylantů o uplatnění na pracovním trhu. Projekt je zaměřen na jejich komplexní podporu formou vzdělávacího programu, který jim nabídne nejen intenzivní kurz češtiny pro cizince, ale také poskytne informace (právo, finance) nezbytné k uzavření pracovního poměru a celkově k pobytu v ČR, získají znalosti PC minima a díky rekvalifikačním kurzům (Řidič, Svářeč, Pohostinství, Úklidové práce, Údržba zeleně) obnoví svoji kvalifikaci. Výuka je členěna do jednotlivých modulů. Pracovní uplatnění těchto osob je ve srovnání s osobami pocházejícími z ČR podle námi uskutečněné analýzy nesrovnatelně nižší. Cílové skupině není umožněno dlouhodobě a flexibilně se přizpůsobovat potřebám trhu práce v ČR v obecném měřítku. Realizací projektu bude podpořeno 45 osob. Záměrem projektu je pomocí komplexní nabídky vzájemně propojených aktivit poskytnout cílové skupině znalosti a možnost získat dovednosti potřebné pro jejich uplatnění na trhu práce a pomoci jim najít budoucnost, vytvořit pro ně či zprostředkovat pracovní místa a pomoci jim udržet si vhodnou pracovní pozici. Projekt kombinuje řadu ověřených postupů a nástrojů doplněných o principiálně inovativní prvky a nové komplexní přístupy, kterými se podaří zvýšit účinnost těchto nástrojů vůči klientům úřadů práce. Prioritně bude kladen důraz na intenzivní zapojení cílových skupin i na individuální přístup k jejich teoretickým i praktickým potřebám.
Celkem bude zajištěno zaměstnání minimálně pro 20 účastníkům projektu - z toho bude 5 nově vytvořených a 15 zprostředkovaných pracovních míst. Projekt je koncipován na území Jihočeského kraje, v místech, která budou co nejlépe dopravně dostupná osobám cílové skupiny. Pro odstranění možných bariér bránících v účasti na činnostech projektu je počítáno i sdoprovodným opatřením ve formě možnosti úhrady cestovních výdajů cílové skupině.

stránky projektu