Nový pracovní restart

 

logo_opz_barevne.jpg

 

Nový pracovní restart v Jihočeském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012277

 

Společnost ERUDICO s.r.o. realizuje od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021 projekt Nový pracovní restart v Jihočeském kraji.

Projekt je určen pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, zejména osob zdravotně znevýhodněných mající trvalé bydliště v Jihočeském kraji nebo jsou evidováni na ÚP spadajícího do působnosti Jihočeského kraje.

 

Do projektu budou zapojeny osoby vedené v evidenci ÚP nebo osoby neaktivní, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané (tj. evidované na ÚP) a zároveň se nejedná o osoby připravující se na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod. Projekt není určen pro zájemce o zaměstnání v evidenci ÚP.

 

Projekt je zaměřen na podporu zvýšení míry zaměstnanosti podpořených osob z cílové skupiny. Cílů bude dosaženo účastí CS na poradenských programech, které vedou ke zjištění osobních a kvalifikačních předpokladů. Jedná se o odborná poradenství a konzultace s psychologem. Projekt nabízí možnost absolvovat rekvalifikaci dle aktuálních požadavků trhu práce a předpokladů účastníka. Nedílnou součástí je absolvování kurzů základních kompetencí – finanční gramotnost, počítačová gramotnost, právní minimum a seminář zaměřený na zdravý životní styl. Projekt podporuje flexibilní formy zaměstnání zejména formou dotovaných pracovních míst.

 

Kontakt pro informace a přihlášení:                                                        

ERUDICO s.r.o.  

Hana Kolářová, koordinátor aktivit                                       

Kněžskodvorská 2296/8a                                                     

370 04 České Budějovice

                                                          

E-mail:

Mob:    724 233 691, 777 326 834                                                              

www.erudico.cz

www.facebook.com/erudico.cb